Uniqlo : ทำความรู้จักกับเสื้อผ้าแบรนด์ใหญ่จากญี่ปุ่น Uniqlo

0 Comments
Uniqlo

ลงลึกกับแบรนด์ใหญ่อย่าง Uniqlo Uniqlo (ยูนิโคล่) เสื้อผ้าแบรนด์จากญี่ปุ่น ที่มีสไตล์ชัดเอกลักษณ์เด่น มองไกล ๆ ก็ยังรู้ว่าเป็ของ Uniqlo ซึ่ง Uniqlo นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 ผ่านการร่วมทุนกับบริษัท Mitsubishi Corporation โดยในปัจจุบัน Uniqlo เปิดสาขาในประเทศไทย 32 แห่ง และนอกจากในประเทศไทย Uniqlo ก็ยังมีจำนวนสาขาในต่างประเทศต่าง ๆ อีกมากมาย ถือว่ามากกว่าในญี่ปุ่นเองด้วยซ้ำ จึงกล่าวได้ว่า Uniqlo เป็นสินค้า Global Brand ไปเรียบร้อยแล้วที่ใครต่างก็ต้องรู้จักกับ Uniqlo เสื้อผ้ากลิ่นอายเอเชียจากญี่ปุ่น ทำไมต้อง Uniqlo เคยสงสัยกันไหมว่าทำไม Uniqlo จึงได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยเฉพาะในอาเซียนมีแล้ว 6 ประเทศ คือ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ และ ประเทศไทย เพราะอย่างที่รู้ ๆ กันว่า Uniqlo […]